Количество сторонников НОД:

  123 человек      
           
Главная Principală Новости / Știri Акции / Acțiuni Ссылки / Lincuri RSS

Национально-Освободительное Движение / Уличные акции / Молдова / Сбор подписей с требованием дать юридическую оценку ликвидации Союза Советских Социалистических Республик. Colectarea semnăturilor cu cerința de a oferi o evaluare juridică în privința lichidării Uniunii Sovietice.

Поделиться в соц.сети:

() > Флешмоб 9 мая 2019Сбор подписей с требованием дать юридическую оценку ликвидации Союза Советских Социалистических Республик. Colectarea semnăturilor cu cerința de a oferi o evaluare juridică în privința lichidării Uniunii Sovietice.

Город:
Кишинев

Флешмоб
9 мая 2019

9 мая 2019г.  Кишинёв, сквер у входа на мемориал воинской славы "Вечность". (Палатка).

Ответственный:

НОД Молдавии

 Общесоюзный сбор подписей проводиться Национально - Освободительным Движением СССР при содействии партии "Национальный Курс" Российской Федерации. 
Colectarea de semnături pe teritoriul Uniunii este efectuată de Mișcarea de Eliberare Națională a URSS, cu sprijinul Partidului "Cursul Național" al Federației Ruse.
 rusnod.ru

 

Для граждан Великой страны, которые находятся за пределами РФ, организован сбор подписей с требованием отмены незаконных решений о ликвидации Союза Советских Социалистических Республик.

Подпиши петицию за Отечество!

 

Pentru cetățenii Statului Măreț, cei care sunt în afara Federației Ruse, este organizată colectarea semnăturilor, cerând anularea deciziilor ilegale de lichidare a Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste.

Semnează petiția pentru Patrie!

Текст обращения:

Мы, граждане бывших республик Союза Советских Социалистических Республик (далее СССР), выступая за восстановление законности на территориях бывшего СССР, за свободу и независимость Отечества в условиях развязанной против нашего народа агрессивной информационной и экономической войны, осознавая, что это является следствием преступных деяний руководителей СССР, учитывая нанесенный ущерб каждому гражданину СССР и их наследникам, обращаемся в высшие следственные органы Российской Федерации.

 

1. Требуем от Верховного Суда, Генеральной Прокуратуры, Следственного Комитета Российской Федерации провести расследование по факту незаконной ликвидации органов государственной власти и управления СССР и нарушения территориальной целостности СССР в 1991 году, а также инициировать судебную процедуру признания нормативных правовых актов СССР, ликвидировавших органы государственной власти и управления СССР и нарушивших территориальную целостность СССР, незаконными, не имеющими юридической силы с момента принятия.

Нажать на гиперссылку чтобы скачать ----->>> Бланк МССР

Для тех, кто проживает в Москве----> Бланк МССР в Москве.
Данные желательно заполнять на русском языке, но не обязательно.

9 мая 2019г. подать петицию в Кишинёве можно будет в сквере у входа на мемориал воинской славы "Вечность". (Палатка). 
Сбор подписей будет проводится до 31 мая 2019 года.
Памятка для заполнения петиции ----->>> Ссылка.

Textul adresării:

Noi, cetățenii din fostele republici URSS (în continuare-Uniunea Sovietică), pledând pentru restaurarea statului de drept pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice, pentru libertatea și independența Patriei, în condițiile dezlănțuirii contra poporului nostru a unei agresive lupte economice și informaționale, conștietizând că aceasta este o consecință a deciziilor criminale ale liderilor URSS, luând în considerare daunele provocate fiecărui cetățean al URSS și moștenitorilor acestora, apelăm la organele supreme de investigare din Federația Rusă.

1. Cerem Curții Supreme, Procuraturii Generale, Comitetului de Anchetă al Federației Ruse, de a efectua o investigare a lichidarii ilegale ale organelor puterii de stat și ale celor administrative în URSS și de violare a integrității teritoriale a Uniunii Sovietice în 1991 și de a iniția o procedură judiciară de recunoaștere a actelor normative și juridice ale Uniunii Sovietice, care au lichidat organele de stat și cele administrative în URSS, care au încalcăt integritatea teritorială a URSS, ca fiind ilegale, neavând putere juridică din momentul adoptării.

Utilizați link-ul pentru a descărca ----- >>> Formularul RSSM

Pentru cele, care se află în Moskova: Formularul RSSM in Moskova. 
Preferabil să introduceți datele dumneavoastră în limba rusă, dar nu este neapărat.

Pe data de 9 mai 2019, in Chișinau, ve-ți putea depune petiția în scuarul de la intrarea în complexul gloriei militare "Eternitate". (Cort).
Colectarea de semnături va avea loc până la data de 31 mai 2019.
Notă pentru completarea petiției ----- >>> Link

 В результате проведённой акции, сайт Национально - Освободительного Движения Молдавии moldnod.org  был подвергнут DDoS атаке. 

 Точное колличество подписей, собранных 9 мая 2019 года с 10ч. до 16ч. будет уточнено позже. Около нескольких сотен.
 
 Коллектив Национально - Освободительного Движения Молдавии выражает глубокую признательность работникам органов правопорядка, примэрии (мэрии) города Кишинёва за оказанное содействие в проведении гражданской акции!

 

<<<- К списку всех акций в этом регионе

Другие уличные акции в этом регионе:

Выбрать другой регион:

Открыть страницу
закрыть[x]

Вход:

Забыл пароль?