Количество сторонников НОД:

  127 человек      
           
Главная Principală Новости / Știri Акции / Acțiuni Ссылки / Lincuri RSS

Народно-Освободительное Движение / Principală

Поделиться в соц.сети:

PrincipalăPentru cetățenii Mărețului Stat, cei care sunt în afara Federației Ruse, este organizată colectarea semnăturilor, cu cerința de a oferi o evaluare juridică în privința lichidării Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste.

Впиши своё имя в историю❗
Înscrieți numele tău în istorie❗


^^^Link^^^

 

 НОД Молдавии

 

 

Prieteni, acest site este creat pentru toți susținătorii MEN Moldova. Dacă sunteți cunoscuți cu activitatea MEN, atunci știți că:

 

 

În urma înfrîngerii în Războiul Rece (1945 – 1991):

în anul 1991 URSS și-a pierdut suveranitatea și a fost împărțită în 15 bucăți;

în anul 1993 controlul extern al statului Rus a fost întărit în Constituția Federației Ruse;

în anul 1994 controlul extern al Moldovei a fost consfințit în Constituția Republicii Moldova.

 

Din această cauză, astăzi, atît în Moldova cît și în Rusia, există (și este foarte puternică) coloana a cincea, care, fiind sub finanțarea și patronatul SUA, se contrapune din interior forțelor ce încearcă sa stea la apărarea intereselor naționale ale Patriei noastre.

Partidele ne împart, impunându-ne un vector de politică externă sau altul, dând naștere unui spirit de dependență și un sentiment al propriei inferiorității în societate!

Este adevărat, că Rusia ș-a asumat rolul și povara liderului Mișcării Mondiale de Eliberare Națională. În Rusia se desfășoară o luptă acerbă internă pentru recapătarea suveranității, dar Federația Rusă, ca și toate țările post-sovetice, inclusiv Moldova, cît și Romania, chiar și Germania unită – toate pînă în ziua de azi sunt colonii ale SUA. Noi suntem siguri, că recapătarea suveranității de către Rusia va deschide o cale de ieșire de sub jugul lumii unipolare, pentru toate națiunile oprimate.Dar nici un vector de politică externă nu ne va duce la bunăstare și libertatea deplină, pînă ce noi singuri, în țara noastră, nu vom schimba statutul colonial al URSS cu cel suveran, pînă cînd nu vom păși pe calea istorică a Mișcării de Eliberare Națională!

Prieteni! Nu mai avem unde să ne retragem!

Pe noi ne conving ca Republica Moldova este un stat suveran si independent, dar aceasta este o minciuna!

                         

Recapătarea de către Moldova a suveranității și îndependenței sale și ieșirea de sub gestionarea externă - aceste puncte sînt astăzi de o prioritate maximă!

1. Ce este MEN?

Mișcarea de Eliberare Națională este o mișcare socială îndreptată împotriva dominației străine ale SUA și Europei în viața noastră! Mișcarea de Eliberare Națională este o forță unificatoare pentru toate organizațiile social-politice, activitatea cărora este îndreptată spre consolidarea Patriei.  

2. Scopurile MEN?

În urma destrămării URSS, în anul 1991 noi am pierdut suveranitatea statală! Scopul MEN - restabilirea suveranității depline a statului prin convocarea Marii Adunări Naționale, eliminarea din conducere a cetățenilor străini, care sînt agenți de influență ale altor state, adoptarea unei noi constituții prin votare în parlament sau prin referendum național!

3. De ce MEN?

La fel cum bunicii noștri s-au ridicat pentru a apăra Patria de invadatori, a venit timpul cînd trebuie să eliberăm țara de sub dominația agenților străini! Suntem pentru restabilirea suveranității, pentru valorile noastre tradiționale!

 

Implicați-vă, prieteni! Pentru cei, care sînt gata să acționeze:

1. Studiați site-ul Mișcării de Eliberare Națională (MEN) Moldova http://moldnod.ru Și MEN Rusia - http://rusnod.ru

2. Dacă sînteți cetățean al Republicii Moldova, înregistrați-vă pe site-ul moldovenesc (acest site) ca susținător sau activist a MEN Moldova (dacă nu – înregistrați-vă pe site-ul țării voastre).

3. Răspîndiți informația dată la un număr cât mai mare de susținători și conaționalii de ai noștri. 4. Dacă sînteți gata să acționați, alăturați-vă Mișcării de Eliberare Națională din Moldova sau contactați-ne pe adresa moldnod@mail.ru

Articole coloniale a Constituției Republicii Moldova

 

       Articolul  3 Teritoriul

           (2) Frontierele ţării sînt consfinţite prin lege organică, respectîndu-se             principiile şi normele unanim recunoscute ale dreptului internaţional.

Teritoriul Moldovei depinde de modificările principiilor și normelor dreptului internațional, care pot fi schimbate în interesul altor state. Un articol identic este în vigoare în Constituția României, care confirmă faptul că Republica Moldova a fost creată ca un proiect de tranziție pentru anexarea teritoriului său de către România, dacă acest lucru ar răspunde intereselor anumitor țări.

Articolul 4 Drepturile şi libertăţile omului

    (1) Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile omului se interpretează şi se aplică în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care Republica Moldova este parte.
    (2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte şi legile ei interne, 
prioritate au reglementările internaţionale.

Articolul 8
Respectarea dreptului internaţional şi a tratatelor internaţionale
   
(1) Republica Moldova se obligă să respecte Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite şi tratatele la care este parte, să-şi bazeze relaţiile cu alte state pe principiile şi normele unanim recunoscute ale dreptului internaţional.
    (2) Intrarea în vigoare a unui tratat internaţional conţinînd dispoziţii contrare Constituţiei va trebui precedată de 
o revizuire a acesteia.

Moldova se angajează automat să respecte principiile și normele general recunoscute ale dreptului internațional, dictate de o duzină de țări în interesul Statelor Unite și al vasalilor săi.  Moldova NU PARTICIPĂ la elaborarea lor.

 Articolul 5
Democraţia şi pluralismul politic

    (1) Democraţia în Republica Moldova se exercită în condiţiile pluralismului politic, care este incompatibil cu dictatura şi cu totalitarismul.
    (2) Nici o ideologie nu poate fi instituită ca ideologie oficială a statului.
Fără o ideologie de stat, este imposibil să formezi un vector strategic pentru dezvoltarea țării pe termen lung.  În schimbul ei, suntem obligați să urmăm un curs dictat de Departamentul de Stat al SUA, FMI și Banca Mondială.Înainte de prăbușirea URSS, această funcție era îndeplinită de Comitetul Central al PCUS,iar in prezent planurile strategice pentru Moldova, precum și pentru celelalte țări post-sovietice, sunt elaborate de Departamentul de Stat în conformitate cu interesele geopolitice ale Statelor Unite.

   Articolul 34.5

Dreptul la informaţie
   (5)Mijloacele de informare publică nu sînt supuse cenzurii.

Interzicerea cenzurii morale în mass-media permite difuzarea emisiunilor și a filmelor imorale precum „Dom 2”, „Jiti zdorovo”, „Davai pojenimsea”, "Next top model", "Big Brother",etc.,  perversând generația tânără și insultând tradițiile morale ale popoarelor din Moldova.

 Articolul 54 Restrîngerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi
(2) Exerciţiul drepturilor şi libertăţilor nu poate fi supus altor restrîngeri decît celor prevăzute de lege, care corespund NORMELOR UNANIM RECUNOSCUTE ale dreptului internaţional şi sînt necesare în interesele securităţii naţionale, integrităţii teritoriale, bunăstării economice a ţării, ordinii publice, în scopul prevenirii tulburărilor în masă şi infracţiunilor, protejării drepturilor, libertăţilor şi demnităţii altor persoane, împiedicării divulgării informaţiilor confidenţiale sau garantării autorităţii şi imparţialităţii justiţiei.

Acest articol permite organizațiilor străine precum OMS să transmită recomandări Ministerului Sănătății și Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova privind restricționarea circulației cetățenilor, purtarea măștilor, cu privire la dreptul la muncă , precum și măsuri limitative pentru prevenirea răspândirii pandemiei, inclusiv utilizarea unui anumit vaccin, utilizarea sau neutilizarea altor măsuri de carantină.

O situație similară este cu Constituțiile tuturor republicilor post-sovietice și la 1 iulie 2020, Rusia a făcut primul pas către libertate prin organizarea unui scrutin național pentru modificarea Constituției Federației Ruse.


 
LEGEA REPUBLICII MOLDOVA cu privire la Banca Nationala a Moldovei Nr.548-XIII din 21.07.95
Articolul 1. Statutul juridic al Bancii Nationale a Moldovei

  (2) Banca Naţională este o persoană juridică publică autonomă şi este responsabilă faţă de Parlament.(3) Banca Naţională nu este supusă înregistrării în Registrul de stat al întreprinderilor şi în Registrul de stat al organizaţiilor.  (1) Banca Naţională a Moldovei (denumirea echivalentă - Banca Naţională) este banca centrală a Republicii Moldova.

 Articolul 6. Conlucrarea cu organele statului

(4) Banca Naţională este independentă în exercitarea atribuţiilor sale stabilite de prezenta lege şi nu va solicita sau primi instrucţiuni de la autorităţile publice sau de la orice altă autoritate. [Art.6 modificat prin Legea nr.191-XVI din 30.06.2006, în vigoare 28.07.2006]

Banca Națională nu se află sub controlul statului.  Ea este controlată de FMI și alte instituții internaționale specializate.  Acestea interzic emiterea monedei naționale neacoperite de dolari, mențin ratele ridicate la creditele bancare, ceea ce nu permite dezvoltarea unor afaceri naționale oneste, a economiei naționale și a bunăstării cetățenilor.  Dependența externă a făcut posibilă sustragerea unui miliard de euro și plasarea acestuia în băncile occidentale, necontrolate de Moldova.

 

 Sistemele bancare din Rusia și Moldova aparțin Statelor Unite:

Consideri că Moldova și Rusia ca foste părți a URSS  sînt colonizate de SUA și UE?

Alătură-te Mișcării de Eliberare Națională! 

 

 

 

 

La început or să te rabde,

apoi or să râdă de tine,

apoi vor lupta împotriva ta,

apoi vei câştiga.

                         

                          Mahatma Gandhi

 Alătură-te Mișcării !

             

Medaliile a SUA și a Marei Britaniei pentru victoria în Războiul Rece:

;
закрыть[x]

Вход:

Забыл пароль?