Количество сторонников НОД:

  98 человек      
           
Главная Principală Новости / Știri Акции / Acțiuni Ссылки / Lincuri RSS

Народно-Освободительное Движение / Principală

Поделиться в соц.сети:

Principală

СССР


Pentru cetățenii Mărețului Stat, cei care sunt în afara Federației Ruse, este organizată colectarea semnăturilor, cu cerința de a oferi o evaluare juridică în privința lichidării Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste.

Semnează petiția pentru Patrie!
Подпиши петицию за Отечество!

<<<----- Link

 

 НОД Молдавии

 

 

Prieteni!!! Acest site este creat pentru toți susținătorii a MEN Moldova. Dacă sînteți cunoscuți cu activitatea MEN, atunci cunoașteți că:

 

 

În urma înfrîngerii în Războiul Rece (1945 – 1991):

în anul 1991 URSS și-a pierdut suveranitatea și a fost separată în 15 părți;

în anul 1993 conducerea externă a Rusiei a fost întărită în Constituția Federației Ruse;

în anul 1994 conducerea externă a Moldovei a fost consfințită în Constituția Republicii Moldova.

 

Din această cauză astăzi în Moldova și în Rusia există (și este foarte puternică) coloana a cincea, care, fiind sub finanțarea și patronatul SUA se contrapune din interior forțelor ce încearcă sa stea la apărarea intereselor naționale ale Patriei noastre.

Partidele ne separă și ne impun diferiţi vectori politice, creînd in societate senzația de incapacitate spre autodetrminare și gospodărire, în fond - de inferioritate sa.

Este adevărat, că Rusia ș-a asumat rolul și povara liderului Mișcării Mondiale de Eliberare Mondială. În Rusia se desfășoară o luptă acerbă internă pentru recapătarea suveranității, dar Federația Rusă, ca și toate țările post-sovetice, inclusiv Moldova, Romania, și chiar Germania unită – toate pînă în ziua de azi sînt colonii ale SUA. Noi sîntem siguri, că recapătarea suveranității de către Rusia va deschide o cale de ieșire de sub jugul lumii monopolare, pentru toate națiunile oprimate.

Dar nici un vector de politică externă nu ne va duce la bunăstare și libertatea deplină, pînă ce noi singuri în țara noastră nu vom schimba statutul colonial a Moldovei cu cel suveran, pînă cînd nu vom păși pe calea istorică a Mișcării de Eliberare Națională!

Prieteni! Nu mai avem unde să ne retragem!

Pe noi ne conving ca Republica Moldova este un stat suveran si independent, dar este o minciuna!

                          

Recapătarea de către Moldova a suveranității și îndependenței sale, ieșirea de sub administrare externă - aceste puncte sînt astăzi de o prioritate maximă!

1. Ce este MEN?

Mișcarea de Eliberare Națională este o mișcare socială îndreptată împotriva dominației străine a SUA și a Europei în viața noastră! Mișcarea de Eliberare Națională este o forță unificatoare pentru toate organizațiile social-politice, activitatea cărora este îndreptată spre consolidarea Patriei.  

2. Scopurile MEN?

În urma destrămării URSS, în anul 1991 noi am pierdut suveranitatea statală! Scopul MEN - restabilirea suveranității depline a statului prin convocarea Marii Adunări Naționale, eliminarea din conducere a cetățenilor străini, care sînt agenți de influență din alte țări, adoptarea unei noi constituții prin votare în parlament sau prin referendum național!

3. De ce MEN?

La fel cum bunicii noștri s-au ridicat pentru a apăra Patria de invadatori, a venit timpul cînd trebuie să eliberăm țara de sub dominație de agenți străini! Noi vom lupta pentru restabilirea valorulor taționale a tuturor națiunior conlocuitoare, pentru bunaînțelegere și prietenie într-o Patrie unită - Moldova.

 

Ridicați-vă, prieteni! Pentru cei, care sînt gata să acționeze:

1. Studiați saitul Mișcării de Eliberare Națională (MEN) Moldova http://moldnod.ru Și MEN Rusia - http://rusnod.ru

2. Dacă sînteți cetățean al Republicii Moldova, înregistrați-vă pe saitul moldovenesc (acest sait) ca susținător sau activist a MEN Moldova (dacă nu – înregistrați-vă pe saitul țării voastre).

3. Răspîndiți informația dată la un număr cât mai mare de susținători și conaționalii noștri. 4. Dacă sînteți gata să acționați, alăturați-vă Mișcării de Eliberare Națională din Moldova sau contactați-ne pe adresa moldnod@mail.ru

Articole coloniale a Constituției Republicii Moldova

 Articolul 4

Drepturile şi libertăţile omului

    (1) Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile omului se interpretează şi se aplică în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care Republica Moldova este parte.
    (2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte şi legile ei interne,
prioritate au reglementările internaţionale.
 
Articolul 8
Respectarea dreptului internaţional şi a tratatelor internaţionale

    (1) Republica Moldova se obligă să respecte Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite şi tratatele la care este parte, să-şi bazeze relaţiile cu alte state pe principiile şi normele unanim recunoscute ale dreptului internaţional.
    (2) Intrarea în vigoare a unui tratat internaţional conţinînd dispoziţii contrare Constituţiei va trebui precedată de
o revizuire a acesteia.

- Prioritatea legilor internaționale față de legile Moldovei.  Moldova se obliga apriori să respecte principiile și normele  dreptului internațional, dictat zecilor de țări vestice, la adoptarea cărora Moldova nu participă.

 Articolul 5
Democraţia şi pluralismul politic
    (1) Democraţia în Republica Moldova se exercită în condiţiile pluralismului politic, care este incompatibil cu dictatura şi cu totalitarismul.
    (2) Nici o ideologie nu poate fi instituită ca ideologie oficială a statului.
 
Fără o ideologie statală este imposibil a forma vectorul strategic de dezvoltare a statului. .  În loc de aceasta suntem obligați să urmăm cursul dictat de Departamentul de Stat American.  Mai înainte această funcție aparținea  Comitetul Central al Partidului Comunist Uniunei Sovetice, acum planurile strategice pentru Moldova, ca și pentru alte țări ex-sovietice sunt elaborate de către Departamenul de Stat american, conform intereselor geopolitice ale SUA.  
 

   Articolul 34.5

Dreptul la informaţie

(5)Mijloacele de informare publică nu sînt supuse cenzurii.

- Interzicerea cenzurii morale în mass media. Permite difuzarea emisiunilor și filmelor cu conținut imoral, “Dom 2”, “Jiti zdorovo”, Davai pojenimsea" și alte emisiuni de divertisment, care stau la baza educației imorale a tineretului și jignește memoria de viacuri a poporului moldovenesc.

  Situația similară cu Constituția Federației Ruse și cu Constituțiile altor țări post-sovetice: 
LEGEA REPUBLICII MOLDOVA cu privire la Banca Nationala a Moldovei Nr.548-XIII din 21.07.95
Articolul 1. Statutul juridic al Bancii Nationale a Moldovei

(1) Banca Naţională a Moldovei (denumirea echivalentă - Banca Naţională) este banca centrală a Republicii Moldova.

(2) Banca Naţională este o persoană juridică publică autonomă şi este responsabilă faţă de Parlament.
(3) Banca Naţională nu este supusă înregistrării în Registrul de stat al întreprinderilor şi în Registrul de stat al organizaţiilor.
 

 Articolul 6. Conlucrarea cu organele statului

(4) Banca Naţională este independentă în exercitarea atribuţiilor sale stabilite de prezenta lege şi nu va solicita sau primi instrucţiuni de la autorităţile publice sau de la orice altă autoritate. [Art.6 modificat prin Legea nr.191-XVI din 30.06.2006, în vigoare 28.07.2006]

Banca Națională este necontrolabilă de stat. E controlat de FMI și alte organizații internaționale specializate. Interzice emisia monedei naționale, neacoperită de dolari permițînd astfel menținerea procentului înalt la credite și inhibînd  businessul autohton.  Deaceea a fost posibil furtul miliardului și amplasarea lui în băncile străine, necontrolabile de către Moldova.

 

 Sistemele bancare din Rusia și Moldova aparțin Statelor Unite:

Consideri că Moldova și Rusia ca foste părți a URSS  sînt colonizate de SUA și UE?

Alătură-te Mișcării de Eliberare Națională! 

 

 

 

 

La început or să te rabde,

apoi or să râdă de tine,

apoi vor lupta împotriva ta,

apoi vei câştiga.

                         

                          Mahatma Gandhi

 Alătură-te Mișcării !

Medaliile a SUA și a Marei Britaniei pentru victoria în Războiul Rece:

закрыть[x]

Вход:

Забыл пароль?