Количество сторонников НОД:

  127 человек      
           
Главная Principală Новости / Știri Акции / Acțiuni Ссылки / Lincuri RSS

Национально-Освободительное Движение / Новости / Молдавия / Moldova / Общесоюзная акция «Восстановим границы Отечества правовым путём! 1млн. истцов».

Поделиться в соц.сети:

() > 12 марта 2022 Общесоюзная акция «Восстановим границы Отечества правовым путём! 1млн. истцов».

  ❗ Соотечественник ❗
Настало решающее время для того, чтобы дать отпор политике геноцида по отношению к гражданам нашего Великого Отечества в Молдавии, Украине и на всей остальной территории СССР, проводимой марионетками США !

  Только правовое решение Верховного суда РФ, как правопреемника Верховного суда СССР, может закрепить за нами право защищать наши границы от внешней агрессии и установить мирную и благополучную жизнь для всех народов на нашей земле в границах СССР 1945 года, в соответствии с итогами Второй мировой войны, оплаченных миллионами жизней!
  Признание судом РФ 🇷🇺 незаконности развала органов власти СССР даст нам неопровержимый аргумент для выдвижения ультиматума США: "вы вторглись на нашу неделимую территорию и будете уничтожены, если в короткий срок не освободите её от своего незаконного присутствия и влияния!"
  Наша цель - более 1 000 000 истцов, т.к. , даже если Верховный Суд РФ посмеет в угоду США нам отказать, наш адвокат будет иметь законное право потребовать в ГосДуме РФ пересмотреть судебно-правовые нормы, послужившие поводом (а, никак не причиной), такого незаконного отказа!
Миллионный иск в Суд — законный способ преодолеть последствия преступного разрушения СССР🔥

  Уже собрано более 360 000 тысяч подписей! 
  Каждый человек может присоединиться к иску, потратив всего 3 минуты,  заполнив форму. 
 ❗ Для присоединения к иску и в период судебного процесса Вам
НЕ НУЖНО будет присутствовать на суде лично и нести материальные издержки. Ваш адрес, электронная почта и телефон будут заменены на данные адвоката ❗
  Стать соистцом может гражданин любой страны!
  Самое время помочь Отечеству и героям освобождающим его от колониального гнёта! Отменим незаконные решения 1990-1993гг. в ЗАКОННОМ порядке!

   Мы добиваемся: 
  1. Установления факта, имеющего юридическое значение – государственный переворот в Союзе Советских Социалистических Республик в 1990-1993г., в результате которого
– была отменена Конституция СССР,
– незаконно прекращены полномочия Верховного Совета СССР и Съезда народных депутатов СССР,
– нарушена территориальная целостность СССР,
– упразднены органы государственной власти.

 2. Признания незаконными нормативно-правовые акты, приведшие к ликвидации органов власти СССР и нарушившие территориальную целостность СССР,
  3. Признания незаконными нормативно-правовых актов, ликвидировавших органы власти СССР и нарушивших территориальную целостность СССР,
  4. Признания незаконными бездействия Горбачева М.С. по сохранению страны.
  ❗ Впиши своё имя в историю ❗

(Тем, кто уже подавал заявление в прошлом году, заполнять форму не нужно, их заявления будут приобщены к текущему). Пригласите близких! 
Национально-Освободительное Движение Молдавии. 🤝🏻 
 Скачать текст иска.

  

  Compatriot  

  A venit momentul decisiv pentru a respinge politica de genocid, dusă de marionetelor SUA către cetățenilor a Mării Noastră Patrie din Moldova, Ucraina și in restul URSS!
  Doar o decizie legală a Curții Supreme a Federației Ruse , în calitate de succesor al Curții Supreme a URSS, ne poate asigura dreptul de a ne proteja hotarele de agresiunea externă și de a stabili o viață pașnică și prosperă pentru toate popoarele de pe teritoriul nostru în hotarele URSS din anul 1945 în conformitate după rezultatul al a-2-lea Război Mondial!
   Recunoașterea de către instanța Federației Ruse a ilegalității prăbușirii (Predării ) autorităților URSS ne va oferi un argument incontestabil pentru emiterea unui ultimatum Statelor Unite: "ați invadat teritoriul nostru indivizibil și veți fi distruși dacă nu îl eliberați de prezența și influența dvs. ilegală într-un timp scurt!"
   Scopul nostru este de a colecta, peste 1 000 000 de semnături, deoarece chiar dacă Curtea Supremă a Federației Ruse îndrăznește să ne refuze în favoarea Statelor Unite, avocatul nostru va avea dreptul legal de a cere în Duma de Stat a Federației Ruse să revizuiască normele judiciare și legale care au servit drept motiv (și nu pricină) pentru un astfel de refuz ilegal!
   Un proces de 1 mln. Completării în instanță este o modalitate legitimă de a depăși consecințele colapsului penal al URSS-ului🔥
   La momentul dat de azi sînt adunate peste 160 000 mii de reclamații, ALĂTURĂTE și tu să completezi !
    Îndeplinește și tu forma de alăturare în Procesul de judecată colectiv la Curtea Supremă în doar trei minute. Cetăteanul oricarui stat poate deveni coreclamant în proces. 
   ❗ A se alătura procesului și în timpul procesului, vouă NU VA FI nevoie să participați personal la proces și să suportați costurile materiale. Adresa Dvs., e-mail și telefonul va fi schimbat pe datele avocatului❗
   A venit timpul să ajuți Patriei și la cetățenii care o eliberează statut de dependență colonială. Să anulăm deciziile ilegale din 1990-1993 în ordine LEGALĂ.
   Noi solicităm:
   1. Constatarea faptului cu valoare juridică – lovitura de stat în Uniunea Republicilor Sovetice Socialiste în anii 1990-1993, care a adus drept urmare la: - anularea Constituției URSS - încetare illegală a atribuțiilor și a împuternicirilor ale Sovietului Suprem a URSS-ului și a Congresului Suprem, deputaților URSS - încălcarea integritatății.
   2. Recunoaștere drepturilor ilegale a actelor normative juridice, care au dus la lichidarea organelor puterii de stat ale URSS și la încălcare integrității teritoriale a URSS- ului.
3. A recunoaște dreptul infracțional inactiuni al lui Gorbaciov M.S. pentru salvarea Patriei.
  Înscrieți numele tău în istorie 
https://forms.yandex.ru/u/62308ed2af63d179b5186689/ - link sau forma de mai sus. ☝🏻
  (Cei care au aplicat deja anul trecut nu trebuie să completeze formularul, cererea va fi atașată la cea actuală). Invită-i pe cei dragi!
    Mișcarea de Eliberare Națională a Moldovei. 🤝🏻

 01:46 - какие нормативно-правовые акты привели к ликвидации СССР и какое отношение к этому имеет Горбачев
12:30 - почему рекордный 5-тысячный иск на Горбачева был отклонен
18:57 - как присоединиться к 100-тысячному иску
21:06 - куда отправлять бланки с собранными подписями, три способа, про Яндекс форму как присоединение к исковому заявлению
24:38 - когда будет подан 100-тысячный иск на Горбачева
26:18 - какой будет текст иска на Горбачева
28:38 - являются ли границы России и других республик законными и сможем ли мы вернуть границы СССР через отмену незаконных решение Горбачева
36:38 - почему выбрано количество именно 100 000 человек
39:57 - почему жителям республик СССР нужно присоединиться к 100-тысячному иску

42:04 - о защите персональных данных участников иска

 

Иск в Верховный суд РФ был подан 22 апреля 2022г, но к нему ещё можно присоединиться❗ 
Успей вписать своё имя в историю❗
https://forms.yandex.ru/u/62308ed2af63d179b5186689/
Адвокат Ольга Смирнова сообщила, что пресс-релизы о мероприятии по подаче массового иска направлены в 66 российских федеральных СМИ и 22 иностранных СМИ.Ответчиками по иску будут:▪️Государственная Дума
▪️Совет Федерации
▪️Правительство Российской Федерации
▪️Горбачев Михаил Сергеевич, как должностное лицо.
Соответственно о том, что 22 апреля состоится подача искового заявления оповещены:
▪️Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин

▪️Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
▪️Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин
▪️Генеральный Прокурор Российской Федерации Краснов И.В. (Прокуратура будет участвовать в данном процессе, чтобы дать свое заключение по вопросу законности или незаконности нормативно-правовых актов)
▪️Все лидеры всех политических партий, которые представлены в Государственной Думе: ЛДПР, Единая Россия, Справедливая Россия За Правду, КПРФ, Новые Люди
▪️Президент России Владимир Владимирович Путин.
По словам юриста, в информационных письмах подчеркивалось, что большое количество граждан РФ и всех бывших союзных республик поддерживают данное исковое заявление и требуют рассмотрение данного вопроса. Письма отправлены, сказал она.
«Также мною подготовлено заявление в Следственный Комитет Российской Федерации на имя Бастрыкина А.И. О возбуждении уголовного дела по факту антиконституционного государственного переворота в 1990-1991 годах высшими должностными лицами СССР и руководством бывших союзных республик, потому что данные действия по развалу нашей Родины были незаконны, не соответствовали Конституции и волеизъявлению народа», — сообщила также Ольга Смирнова и о поданом заявлении в СК РФ.

Cererea la Curtea Supremă a Federației Ruse a fost depusă la 22 aprilie 2022, dar vă puteți alătura în continuare ❗ 
Grăbeștete să-ți scrii numele tău in istorie ❗ 
https://forms.yandex.ru/u/62308ed2af63d179b5186689/ - link!
Avocatul Olga Smirnova a spus că comunicatele de presă despre evenimentul de depunere a procesului în masă au fost trimise la 66 de canale Mass-Media Federale ruse și 22 de Mass-Media străine. Inculpații din proces vor fi:
Duma De Stat

Consiliul Federației
Guvernul Federației Ruse 
Gorbaciov Mihail Sergheevici, în calitate de funcționar.
În consecință, este notificat faptul că depunerea cererii va avea loc pe 22 aprilie:
Președinte al Dumei de Stat Veaceslav Volodin.

Președintele Consiliului Federației, Valentina Matvienko.
Președintele Guvernului Federației Ruse, Mihail Mișustin.
Procurorul General al Federației Ruse, I. V. Krasnov (Procuratura va participa la acest proces pentru a-și da încheierea cu privire la legalitatea sau ilegalitatea actelor juridice de reglementare).
Toți liderii tuturor partidelor politice reprezentate în Duma de Stat: LDPR, Rusia Unită, Rusia corectă pentru Adevăr, Partidul Comunist, Oameni Noi.

Președintele Rusiei, Vladimir Vladimirovici Putin.
Potrivit avocatului, scrisorile de informare au subliniat că un număr mare de cetățeni ai Federației Ruse și ai tuturor fostelor Republici Sovietice susțin această afirmație și solicită luarea în considerare a acestei probleme. Scrisorile au fost trimise, a spus ea.
"Am pregătit, de asemenea, o declarație adresată Comitetului de Anchetă al Federației Ruse adresată lui A. I. Bastrîkin privind inițierea unui dosar penal privind lovitura de stat neconstituțională din 1990-1991 de către înalți oficiali ai URSS și conducerea fostelor Republici Sovietice, deoarece acelea acțiuni privind prăbușirea Patriei noastre au fost ilegale, nu au respectat Constituția și voința poporului", a mai spus Olga Smirnov și despre cererea depusă la Comitetul de Investigații al Federației Ruse.

 

 

   Просмотров: ()

Внимание! В комментариях ведётся свободная дискуссия. Мнения комментаторов могут не совпадать с мнением редакции..
Убедительная просьба не использовать матерные и оскорбительные выражения для связки слов! Подобные комментарии будут безжалостно удаляться. Также удалению подлежат дубликаты, СПАМ, и комментарии не по теме.

закрыть[x]

Вход:

Забыл пароль?